torstai 5. heinäkuuta 2012

101. Parempaan kanssa-laisuuteen?

Referoin keskustelukirjan, tutkiakseni toimiiko keskustelu? Lentääkö ideoita:
Salla Korpela (toim): "Yltäkylläisten pidot. Hyvinvoinnin tulevaisuus" (Like Into 2010).

Mitä 9 väittelevää ajattelijaa sai aikaan parin tauon katkaisemassa päivässä? He istuivat Kulttuurikeskus Sofiassa, asialista oli lähetetty etukäteen sähköpostitse

Osallistujat: Leo Stranius, Heikki Hiilamo, Tiina Silvasti,
Piispa Ambrosius, Teppo Eskelinen, Karina Jutila,
Tuula Helne, Jaakko Kiander, Riina Nevamäki

I OSA HYVINVOINNIN MITTAAMINEN

Tarvittaisiin Sosiaali-indikaattoreita?

TE: Raha on mahdollisimman neutraali mitattava suure (s. 16)
Kiire, mittarit mielivaltaisia

TH: Having painottuu (loving + being unohtuu) Allardt (s. 19)
buddhalainen vähään tyytyminen
immateriaalista

LS: Puolitan tuloni, aktiivisia valintoja liikkua + asua + syödä (s. 24)

HH: Hyvinvointi on subjektiivinen, sitä lähestytään välillisesti
"kaikki tieto on tietoa pahasta"
Jännitteinen suhde omiin haluihin! Eikä buddhalainen 'rauha' vain

HH: Suhteellinen köyhyys: mahdollisuuksien jakautuminen (s. 26)

LS: Tulot ja hyvinvointi korreloivat 1000 dollariin asti (s. 32)
degrowth-talouteen!
viimeisen eli köyhimmän ihmisen näkökulma!

JK: Yksinäisyys on onnettominta (s. 31)
Yhteisöllisyyttä!

KJ: Kunnianhmo on hyve! (s. 45)

TH: Oman itsensä muuttaminen!

LS: Elämä on kärsimystä! Vieraile epämukavuusalueillasi!
Tuska kasvattaa, suorituskyky paranee!
Degrowth: vapaudu kilpailusta.
Palkankorotuksista vapaa-ajan korotuksiin! (s. 46)

TS: Jeja-Pekka Roosin elämäkertatutkimuksissa: ensin oli kova elämä, mutta jälkeenpäin, iäkkäinä, tuli onnellisuus! (s. 49)
Uusi polvi: Ei-kokemuksellisuus! Himalajalle mennään etsimään?!

II OSA TULEVAISUUDEN HYVÄ YHTEISKUNTA (s. 54)

HH: William Morris News from Nowhere (s. 55)

LS: Henkilokohtaiset päästökiintiöt, perustulo ja maksimielintaso!
Suurin sallittu yrityskoko
20 tunnin työviikko, downshifting (s. 59)

TE: Köyhän olisi pakko kaupata päästökiintiönsä? Eli oikeutensa syödä juustoa? Kuten olisi myytävä munuaisensa?

PA: Olin onnellisin luostarissa, jossa oli rajattu vapaus! (s. 62)

JK: Haluan esittää jatkuvuusskenaarion!
Degrowth-utopia voi toteutua väestönkasvun osalta
Yrittäjäpersoonat haluavat luoda uutta ja kasvaa
Maolainenko politiikka? kahleet?
Sosialismissa oli päästökiintiö ja maksimi-elintaso, ihmiset olivat tyytymättömiä.
Ympäristö-aate muistuttaa kommunismia, utopistista, epäliberaaleja tendenssejä

Markkinamekanismi toimii: öljystä tulee liian kallista käyttää
Päästökiintiö olisi sama asia kuin henkilökohtainen tulo?
Asuminen, liikkuminen ja syöminen on 3/4 (energiankin) kulutuksesta
HINTAMEKANISMI on yhtä tehokas! (s. 66)
Jos Eurooppa on yksin kunnianhimoinen päästöjen vähentämisessä, Kiina ja Intia käyttävat sitä enemmän energiaa!

LS: Tukholman ruuhkamaksut kokeiltuina osoittautuivat hyviksi!
Tupakkakielto ei syntyisi demokraattisesti. (s. 68)
Jonkun pitää ensin esittää idea, sitten kokeillaan rohkeasti!

KJ: 1) Valistuneiden vähemmistöjen tietoisuus ja harrastuneisuus!
2) Demokratian valistuneet mielipidejohtajat!
Entä ihmisoikeudet, kulttuuri, liikkuvuus? (s. 70)

HH: Maksimitulo on verotuksen kautta olemassa!
Ympäristöliike tuo asialistansa kriisien kautta!?
Otsonikato ja happosade ovat vaihtuneet nyt ilmastonmuutokseen ja biodiversiteettiin
Hyvä Yhteiskunta olisi luotava sen itsensä takia eikä pelastukseksi maailmanlopulta!
Alva ja Gunnar Myrdal, Per Albin Hansson, Gustav Möller (s. 73)

JK: Otsonikato voitiin korjata, mutta ilmastonmuutosta ei voi osoittaa vääräksi millään tavalla? Se on uskottavasti voimassa 100 vuotta!

TS: Kilpailu ei tuota yhteisöllisyyttä
Mittapuuksi ihmiset, heikoin lenkki?
Toisen ihmisen, luonnon ja ympäristön kunnioitus!
Maataloudessa on ollut pakko omaksua yrittäjäidentiteetti
Teho, kiire, laajentuminen, monokulttuurit (s. 75)

PA: Ombudsman - asiamiehet kipupisteisiin.
Vapaaehtoiset valinnat ja omaehtoinen vastuunkanto!
Ammennetaan omista vahvuuksista ja tuodaan omaehtoista panosta, eikä asetuta vain organisaation rattaiksi!

LS: Pakkaukset eivät ole suurin ongelma vaan rahtaus.
Brasiliasta, rehut, lannnoitteet (s. 80)

TS. Etelä-Korea vuokraa 100 vuotta maata Madagaskarista
Yliopistotutkija myy tutkimussuunnitelman rahoittajille, ja ne joko ostaa tai ei, vain 2-10% saa apurahan

PA: Vastustan vanhusten ja sairaanhoidon kilpailuttamista.

HH: Yhteistoiminta TAI kilpailu kannustimet (s. 83)
Mahdollisuus kehittää itseään
"Jokainen kykyjensä mukaan, jokaiselle tarpeidensa mukaan" Marx

TS: Yhteisyys, naisen euro 80 senttiä, perheväkivalta

JK: Sotien jälkeen oli kova marginaalivero (s. 88) eli KÄYTÄNNÖSSÄ MAKSIMIKULUTUS
Lisätuloja verotettiin rankasti!
Se murentui kun kaikkien maiden rikkaat liittoutuivat keskenään globalisaation nimissä ja vapauttivat itsensä veroista!
Verotus luo ylärajan palkansaajan tuloille, mutta kapitalistit ovat päässet tasaveron piiriin!
Yhteiskunnan hajoaminen on murentanut mahdollisuuden palata korkeaan marginaaliveroon.
Sodan jälkeen monokultturissa kaikki olivat samassa veneessä!
Nyt yhteiskunta on pirstoutunut, eliitit ovat globaaleja, eikä niitä kiinnosta kansallisen tason solidaarisuus!

PA: henkisesti? pluralistisempi yhteiskunta
Etujoukossa ovat oman ajankäyttönsä hallitsevat

TE: Ihmiset joutuvat käyttämään entistä enemmän aikaa työntekoon, opiskeluun, itsensä kehittämiseen, mitkä ovat oikeastaan tämän päivän jaettavat niukat resurssit?
Myös aika on tärkeä resurssi!

III OSA: MITEN PÄÄSTÄ TULEVAISUUDEN HYVÄÄN YHTEISKUNTAAN? (s. 92)

HH. Peter Singer: The Life You Can SAVE
Kärsimys on pahasta, siis lahjoita rahaa avustusjärjestöille?

PA: Aineellinen SEKÄ Henkinen
kauneutta, pyhyyttä, mysteeriä

TH: Buddhalaista vaatimattomuutta!

KJ: Lapsille on kasvatettava siivet, rohkaisua! (s. 98)

LS: Vierailu epämukavuusalueilla!!
Lapsille on tuotettava pettymyksiä, se viisastuttaa ja kasvattaa!

HH: Kansainvälisempi koulu, englanninkieliseen opetukseen!
Maailmankansalaisuus, yhteinen kieli, englanti on paras sellaiseksi!
Yhteinen raha ja yhteinen kieli!

PA: Conscientia on yhteisöllinen tietoisuus eikä "omatunto", mikä on Agricolan käännösvirhe!

RN: Onnellisuus, Kohtuullisuus ja Välittäminen
Koulu kasvattaa maailmankansalaisuuteen (s. 101)

TH: Sosiaalipolitiikka ei kilpaile ympäristöpolitiikan kanssa vaan molemmat vaikuttavat toisiinsa

HH: Työttömyys on painettava pienemmäksi
Avoimemmat työmarkkinat
EU-veroja! (YK ei ole realistinen)
Koska maksamme, täytyy saadakin, uusi osallistuvampi suhde!

TE: Oikeisto pakottaa työttömät töihin sietämättömillä ehdoilla
vasemmisto pakottaa kurssille, jossa leikitään, että työllistyvät!

LS: Ympäristö on A&O (s. 105)
Asumisväljyys pienemmäksi!
Nollaenergiataloja!
Ruuhkamaksut, julkista liikennettä
ALV porrastettavaksi ymäristöystävällisyyden mukaan!

KJ: Sosiaalietujen tarveharkintaan (s. 108)

TS: Mieluummin otetaan progressiolla ja jaetaan kaikille, ettei leimaa!

(Montako lasta teillä on? KJ 3, TS 4, HH 5!) (s. 110)

TE: Peter Singer kuvaa ihmiset reppanoiksi joita on autettava!
Oikeasti köyhät ovat luovia ja työteliäitä!!
Rikas maailma vahingottaa köyhiä

LS: Lahjoittan 7,5 % tuloistani hyväntekeväisyyteen
Ihmisyys: kuka pysähtyy Helsingin keskustassa?

HH: Kertokaa julki antavanne rahaa hyväntekeväisyyteen!
Hyvä normi, itsekkyyttä vastaan!

TE: Kehitysapu on murto-osa resurssivirrasta toiseen suuntaan
Ay-liike puski päälle hyvinvointivaltiota
Hyväntekeväisyyttä on siellä missä järjestelmä on romahtanut: USA, Britannia
Vaadittava parannuksia!
Eroon kasvupakosta
Tasapainotettava talous ja kulutus
2) Demokratian laajentaminen ja haltuunotto
Vaalidemokratia on, mutta poliittisilla päätöksillä on yhä vähemmän merkitystä taloudellisissa asioissa!!!
Maailmankansalaisuus, siirtolaisuus lisäntyy, muukalaisuuden kohtaaminen

TS: KANSSAlaisuus!

LS: Kansalaisaloitteet ja kansanäänestykset!

KJ: Sähköinen etä-äänestäminen! (s. 119)
Puolueille tulosvastuu, kehittämisohjelmia, 16-v. äänestämään!
Roope Mokka ja Aleksi Neuvonen: 'Olimme kuluttajia':
Vaaditaan aluksi 30-40 % väestöstä, joka vapaaehtoisesti toteuttaa muutosta, ennen kuin poliittiset päättäjät uskaltavat tehdä muutoksesta lain.

TH: Elämme mielihyväperiaatteella kuten lapset (s. 121)
"Minä haluan" -politiikasta on siirryttävä "Me pystymme" -politiikkaan!

LS: "Olen Tyytyväinen (+) Askeetti" (askesis = harjoitus)

TH: 75 % suomalaisista uskoo että talouskasvu tuhoaa luontoa!
Miksi annamme eliitin toisenlaisen näkemyksen ohjata politiikkaa??
Lapset on kasvatetava ihmisiksi eikä menestyjiksi, siis taideaineita!

TS: Kiireen poistaminen! RAJOJA ihmiselle (s. 124)

PA: Kohtuuliisuus, paasto ja askeesi
Rakkaus ja yhteisöllisyys
Spirituelli kasvu

LS: Muistikirjassani ovat menot ja tekemiset + sloganit: (s. 125)
* Epämukavuusalueet!
* Lykkää tarpeentyydytystä!
* Palvele ja auta ennen muita pyyteitä!
* Tee vähemmän enempiä asioita, jotta enemmän vähempiä asioita!
* Kiitä niitä, jotka eivät kiitosta välttämättä ansaitse, koska hyvän levittäminen parantaa ilmapiiriä!

HH: Emmanuel Levinas: Toisen elämä on tärkeämpi kuin omani, koska ilman toista ei olisi minuakaan (s. 126=loppu)
(- entäpäs päinvastoin?)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti